Ons team

Op Het Kompas werkt een team van professionals om het beste onderwijs en opvang te verzorgen.

Pedagogisch medewerkers (Pm'ers)
De spil in de peuteropvang zijn de pm'ers. Zij zorgen ervoor dat  vanuit een veilige omgeving onze jongste kinderen zich kunnen ontwikkelen. Romana Wagter werkt als kinderopvangcoördinator in onze peuteropvang en is daarnaast pedagogisch coach en coach voorschoolse educatie (VE). De coach ondersteunt het leerproces van de pedagogisch medewerker, om op die manier duurzaam effectief gedrag en bewustzijn te ontwikkelen.

Leerkrachten  
De spil in het onderwijs zijn de leerkrachten. Met hun pedagogische en didactische kennis zijn zij degenen die ervoor zorgen dat kinderen de basisvaardigheden beheersen om straks in het voortgezet onderwijs verder te leren. Binnen ons team hebben wij ook een aantal leerkrachten met een specialisatie, die de leerkrachten kunnen ondersteunen bij het onderwijs.  Deze specialisten spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van het onderwijs. Zij kunnen vanuit hun expertise en praktijkervaring goede aanbevelingen in het team doen om het onderwijs te verbeteren. 

De coördinator voor informatie- en communicatie technologie en dan met name vanuit onderwijskundig opzicht (OICT) (Lia Huizing) is verantwoordelijk voor het beheer van de apparatuur en de educatieve software op onze school. Tevens ondersteunt zij leerkrachten en kinderen bij het gebruik van de computer, chromebook en iPad op school. 

Vakdocenten
Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen gym van een vakdocent bewegingsonderwijs (Anne Marie Boiten). Op vrijdag krijgen de kinderen muziekles van een vakdocent muziek (Elsanne Brinkhuizen). 

Onderwijsassistenten richten zich op dagelijks ondersteuning van leerkrachten en leerlingen in alle groepen.  De conciërge (Linda Blijie) gaat over allerhande ondersteunende en huishoudelijke taken. De administratief medewerker (Tülay Beugeling)  ondersteunt op administratief gebied. Tülay houdt het leerlingenbestand bij en handelt inschrijvingen af. Bij haar kunt u ook uw contactgegevens laten wijzigen.

De Intern Begeleider (IB) (Aletta Koning) richt zich vooral op het coachen van leerkrachten met betrekking tot de leerlingenzorg. Ook heeft zij, samen met de directie, een rol in het beleid rond kwaliteitszorg in de school.  Vanaf 1 augustus heet de Intern Begeleider een Kwaliteitscoördinator.

De directeur  (Bregina Staal) is eindverantwoordelijk voor alles wat zich in en rondom de school afspeelt. Het directieteam, bestaande uit de directeur en een adjunct-directeur (Martien de Pauw) draagt zorg voor het kwaliteitsbeleid in de school.   

Elk jaar ontvangen wij een aantal stagiaires op ons kindcentrum. Zowel studenten van de (universitaire) PABO als van verschillende MBO opleidingen bieden wij graag de mogelijkheid om zich te kunnen ontwikkelen in hun vak. 

Voor contactgegevens klik hier.