Identiteit

CKC Het Kompas is een open christelijke school waar iedereen welkom is.

Wij werken vanuit de christelijke waarden, die staan voor vertrouwen, rechtvaardigheid en respect. Wij vertellen onze leerlingen verhalen uit de Bijbel, en laten ons ook inspireren door verhalen van mensen die een voorbeeld zijn in vertrouwen, hoop en respect. Op onze school werken we actief aan zingeving: we willen onderwerpen betekenis geven voor kinderen. We maken hiervoor gebruik van de methode Trefwoord.

Levensbeschouwelijk onderwijs houdt ook in dat er met kinderen gesproken wordt over andere religies en opvattingen.
Kennis over en van verschillende religies en levensbeschouwingen, over verschillende waarden, gebruiken en tradities, kunnen zorgen voor meer acceptatie, respect en dialoog met anderen. Dit is een van de redenen waarom levensbeschouwelijk onderwijs belangrijk is.