Ik zoek kinderopvang

In ons gebouw zitten onderwijs en opvang onder één dak. Kindcentrum Het Kompas verzorgt naast onderwijs ook peuteropvang. De kinderdagopvang (0-4 jaar) en voorschoolse en buitenschoolse opvang (VSO en BSO) kan worden verzorgd door Doomijn Kinderopvang. 

Via het menu leest u meer informatie over onze peuteropvang. 

Voor meer informatie over kinderopvang, VSO en BSO verwijzen we naar Doomijn Kinderopvang. Hun contactgegevens vindt u in het menu op de pagina 'Ik zoek kinderopvang'.