Ik zoek kinderopvang

In ons gebouw zitten onderwijs en opvang onder één dak. Kindcentrum Het Kompas verzorgt naast onderwijs ook peuteropvang. De kinderdagopvang (0-4 jaar) en voorschoolse en buitenschoolse kan worden verzorgd door Doomijn Kinderopvang. 

Via het menu leest u meer informatie over onze peuteropvang. 

Voor meer informatie over kinderopvang, vso en bso verwijzen we naar Doomijn Kinderopvang. Contactgegevens vindt u onder 'contact' via het menu.