Medezeggenschapsraad

De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat uit ouders en personeel van de basisschool. De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van ons kindcentrum. Elk kindcentrum heeft verplicht een MR. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR is de instemmings- en adviesbevoegdheid. Vacatures voor de MR worden via de nieuwsbrief verspreid.Wilt u iets inbrengen of heeft u een vraag? Dan kunt u mailen naar:  mr.hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl

De CKC-raad (Gemeenschappelijke Medezeggenschap) bestaat ook uit ouders en personeel, maar buigt zich over bestuurlijke zaken. De CKC-raad gaat over het beleid voor en van alle kindcentra van CKC Drenthe. Het College van Bestuur is een deel van de vergadering aanwezig.