Peuteropvang Het Kompas

Naast onderwijs verzorgen wij ook peuteropvang op Het Kompas. De peutergroep fungeert als een voorloper van ons basisonderwijs.

Een van onze pijlers is: Het Jonge Kind 

Fundament voor talent 

Zorgen voor een goede start, een basis leggen voor groei. Dat is wat wij willen voor de kinderen op ons kindcentrum. In een doorlopende lijn investeren wij in de ontwikkeling van jonge kinderen. Thematisch werken is de verbindende factor in ons onderwijs aan peuters en kleuters. Hierin staan de reken- en taalontwikkeling centraal. Daarnaast hechten wij veel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling en het samenspel van de kinderen. 

In ons onderwijs aan zowel peuters als kleuters maken we gebruik van een sterk VVE-programma.  Zo zorgen we voor een gedegen basis voor ieder kind. 

Peuteropvang
Binnen kindcentrum Het Kompas bieden wij naast onderwijs ook peuteropvang aan voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Wanneer er een VVE-indicatie afgegeven wordt, is peuteropvang mogelijk vanaf 2 jaar. Peuteropvang richt zich op de verzorging en ontwikkeling van de peuters. De werkwijze van de peuteropvang komt echter meer overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. Dat betekent dat de peuters gedurende de schoolweken, op twee tot drie vaste ochtenden van 8.30 tot 12.30 uur naar de peuteropvang komen om samen met andere kinderen te spelen en ontdekken. Buiten deze tijden is eventueel verlenging mogelijk met reguliere kinderopvang.

Natuurlijke overgang van peuter naar kleuter
Op de peuteropvang werken wij met het VVE programma Uk en Puk, een programma dat er op gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Uk en Puk stimuleert de taalontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling van peuters. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke zal zijn.

  • kinderen van 2 en 3 jaar zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te gaan ontdekken
  • samen spelen met andere kinderen wordt op die leeftijd steeds interessanter
  • ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen
  • we werken met vaste dagprogramma’s en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen
  • onze pedagogisch medewerkers zijn niet alleen ervaren op het gebied van de verzorging en opvang van kinderen, maar ook geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen
  • ons aanbod is er op gericht om kinderen op alle leeftijden uitdaging en plezier te bieden, zodat ze zich prettig voelen en zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen
  • kinderen spelen op de groep met leeftijdsgenootjes en zijn binnen ons kindcentrum op dezelfde plek als eventuele oudere of jongere broertjes/zusjes