Over Het Kompas

Kindcentrum het Kompas is een open christelijk kindcentrum aan de rand van het stadshart van Assen waar alle kinderen welkom zijn.  

Wij willen dat ieder kind met plezier naar school gaat en trots is op zichzelf. Wij willen dat voor elk kind, ongeacht capaciteiten en achtergronden, Het Kompas dé plek is om te groeien. Op Het Kompas voeden wij de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind en worden de talenten en het gedrag van elk kind maximaal ontwikkeld en gevormd. Wij stimuleren de kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, verantwoordelijke en respectvolle burgers. 

In ons onderwijs staan 5 pijlers centraal: 

  • Het jonge kind 
  • Goede basisvaardigheden: lezen, rekenen en taal 
  • Veilig en gezond gedrag 
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld 
  • Talent