Mijn kind is leerling

Wij informeren ouders of verzorgers van onze leerlingen op verschillende manieren:

-de leerkracht is het eerste aanspreekpunt en hij/zij onderhoudt het contact over de ontwikkeling van de leerling

-via de oudercommunicatie-app Social Schools blijven ouders op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep van hun kind

-via de nieuwsbrief houden wij alle ouders op de hoogte van schoolbrede zaken
 

Op de website wordt belangrijke praktische informatie geplaatst, zoals de schoolgids, het vakantierooster en de jaarkalender.

Ook leest u hoe ouders kunnen bijdragen aan beleid en activiteiten van de school in de MR en OR.