Login op Social Schools

Mijn kind is leerling

Wij informeren ouders of verzorgers van onze leerlingen op verschil manieren:

-de leerkracht is het eerste aanspreekpunt en hij/zij onderhoudt het contact over de ontwikkeling van de leerling

-via de oudercommunicatie-app blijven ouders op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep van hun kind

-via de wekelijkse nieuwsbrief 
 

Op de website wordt belangrijke praktische informatie geplaatst, zoals de schoolgids, het vakantierooster en de jaarkalender.

Ook leest u hoe ouders kunnen bijdragen aan beleid en activiteiten van de school in de MR en OR.