MFA Marturia

Het Kompas bevindt zich in een Multifunctionele Accommodatie (MFA), genaamd MFA Marturia. Wij hebben als school 11 leslokalen, enkele leerpleinen, een personeelsruimte, een speellokaal voor de kleuters en enkele spreekkamers en directieruimte. Ook hebben we een ruim lokaal voor onze peutergroep. Daarnaast kunnen wij, in overleg, gebruik maken van de zalen van de kerk, die zich ook in de MFA bevindt. Aangrenzend aan ons ruime speelplein bevindt zich een natuurspeeltuin. Kinderen kunnen hier te midden van veel groen struinen, klimmen, klauteren en verstoppen.

In het MFA bevindt zich naast kinderopvang van 0-4 jaar, ook de voorschoolse en buitenschoolse opvang. Dit wordt verzorgd door Doomijn Kinderopvang.