Ouders

Oudercommissie (OC)

De OC is een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang, waarin ouders van verschillende groepen zitting hebben. Ouders hebben inspraak in de gang van zaken rond de peuteropvang op het kindcentrum en namens de ouders geeft de OC advies. Op het Kompas sluit een ouder en medewerker van de peuteropvang aan bij de Medezeggenschapsraad