Jaarkalender

Jaarlijks krijgen de ouders/verzorgers van ons kindcentrum een papieren jaarplanning. Hierop staan de activiteiten per maand vermeld. Ook leest u hier de praktische informatie uit de schoolgids.